Vyhlášení zápisu

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

 Soubor:kritéria_pro_přijímání_dětí.pdfPopis:

 

PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Tuto žádost je vhodné vyplnit a dodat do mateřské školy před nebo při převzetí závazné přihlášky dítěte k zápisu do mateřské školy, důvodem je urychlení administrativy v den zápisu

 

Soubor:předběžná_žádost.pdfPopis:

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Duhová školka > Vyhlášení zápisu