Vyhlášení zápisu

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ OBŘÍSTVÍ

                     OD 1.9.2021    

Soubor:přijaté_děti_od_1._9._2021.pdfPopis:

SCHŮZKA RODIČŮ NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ 
SPOJENÁ S PROHLÍDKOU MATEŘSKÉ ŠKOLY

SE KONÁ VE STŘEDU 23.6.2021

               OD 16,30 HOD

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2021-2022

proběhne dne 14.5.2021 od 9,00 do 14,00 hod

v ředitelně MŠ -Školní č.p.259 /vedle ZŠ/

K zápisu se dostaví pouze zákonný zástupce dítěte, s sebou přinese vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, očkovací průkaz dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Bližší informace k zápisu a Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ na dokumentu níže:

 Soubor:zápis_do_mateřské_školy.pdfPopis:

Od 22.3.2021  spuštěn

Elektronický předzápis 

do naší mateřské školy pro školní rok

2021-2022.

IČO školy : 71004653. 
Postupujte dle informačního letáku.

  Soubor:elektronický_předzápis.pdfPopis: 

 

předzápis.jpg

Duhová školka > Vyhlášení zápisu