Vyhlášení zápisu

Informace k elektronickému předzápisu dětí 

      k předškolnímu vzdělávání

      pro školní rok 2024/2025    

        Soubor:ep_letak.pdfPopis: 

 

        Soubor:ep_informace_pro_rodiče.pdfPopis: 

   Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

         Soubor:kritéria_pro_přijetí_do_mŠ.pdfPopis:

Duhová školka > Vyhlášení zápisu