Vyhlášení zápisu

 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

 

 Soubor:kritéria_pro_přijetí_dětí.pdfPopis:

 

 

PŘEDBĚŽNÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Tuto žádost je vhodné vyplnit a dodat do mateřské školy před nebo při převzetí závazné přihlášky dítěte k zápisu do mateřské školy, důvodem je urychlení administrativy v den zápisu

 

Soubor:předběžná_žádost.pdfPopis:

 

 

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 

 Soubor:přihláška_k_předškolnímu_vzdělávání.pdfPopis:

 

 

PŘIJATÉ DĚTI OD ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 

 

Soubor:přijaté_děti_od_školního_roku_2018_2019.pdfPopis:

 

 

Duhová školka > Vyhlášení zápisu