Nabízíme

Ve školním roce 2021-2022

jsme zapojeni do projektů:

    ZÁBAVNÁ ŠKOLKA

  obrázek1.jpg 

 

  recyklohrani.jpg                    cele_cesko_cte_detem.jpg 

 

 se_sokolem_do_zivota.png

Zájmové aktivity:

 • Cvičení na overballech
 • Hudebně pohybová výchova, dětský aerobik a tanečky
 • Rozšiřování dovedností v oblasti výtvarné a pracovní výchovy 
 • Kurz plavání (Plavecká škola Neratovice)

Jaké akce pro děti pořádáme:

 • Besídky
 • Výlety
 • Oslavy (MDD)
 • Lidové tradice (Posvícení, Mikuláš, Advent a Vánoce, masopust, vynášení Morany,Velikonoce, čarodějnice)
 • Společenské akce (Vítání občánků; Rozsvěcení vánočního stromku; Vystoupení pro seniory v Pečovatelském domě)
 • Divadelní představení v prostorách mateřské školy
 • Výchovně vzdělávací programy
 • Spolupráce s Knihovnou Svatopluka Čecha
Duhová školka > Nabízíme