Nabízíme

Nabízíme

 Projekt - Chytrá školka

 

 

 Organizace dne ve třídě:

Mateřská škola má svůj denní režim, je však dostatečně pružný a přizpůsobuje se potřebám dětí a potřebám různých aktivit (divadla, exkurze, výlety).

 

Zájmové aktivity:

 • Cvičení na overballech
 • Hudebně pohybová výchova, dětský aerobik a tanečky
 • Rozšiřování dovedností v oblasti výtvarné a pracovní výchovy 
 • Kurz bruslení (Zimní stadion HC Buldoci Neratovice)
 • Kurz plavání (Plavecká škola Neratovice)

Jaké akce pro děti pořádáme:

 • besídky
 • výlety, exkurze
 • oslavy (MDD)
 • lidové tradice (Posvícení, Mikuláš, Advent a Vánoce, masopust, vynášení Morany,Velikonoce, čarodějnice)
 • společenské akce (Vítání občánků; Rozsvěcení vánočního stromku; Vystoupení pro seniory v Pečovatelském domě)
 • divadelní představení v prostorách mateřské školy
 • spolupráce s místní knihovnou
Duhová školka > Nabízíme