Připravujeme

PŘEHLED PLÁNOVANÝCH AKCÍ 

  NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022

ZÁŘÍ 2021 

 8.9.  TŘÍDNÍ SCHŮZKY:
          ve třídě Medvídků v 16,00 hod
          ve třídě Koťátek v 16,30 hod
15.9. TŘÍDNÍ SCHŮZKA u ZAJÍČKŮ /MŠ u pošty/
          od 16,00 hod
23.9. Hudební představení  Z PÍSNIČKY DO PÍSNIČKY                       /Divadlo Jany Koutové/

 

ŘÍJEN 2021

1.10   Zahájení projektu "SE SOKOLEM DO ŽIVOTA"
2.10.  Posvícení v Obříství - taneční vystoupení dětí
20.10.  Divadelní představení ŠUPLIČKA A KRUPIČNÍK                     /Gábina a Katka/
26.10.  Návštěva Knihovny Svatopluka Čecha

 

LISTOPAD 2021

  2.11.  Vyšetření zraku dětí v MŠ 
             /Společnost PRIMA VIZUS - objednané děti/
 3.11.  Tvořivá dílna s rodiči - Dýňová strašidla
               Průběžně od 14,30 hod- do 16,30 hod
 3.11.   Saunování předškolních dětí /1.návštěva/
 6.11.   Lampionový průvod Pohádkovým lesem
10.11.  Saunování předškolních dětí /2.návštěva/ 

 

PROSINEC 2021

  6.12.   Čertovská školka
          + Mikulášská nadílka v MŠ
13.12.   Vánoční nadílka

 

LEDEN 2022

12.1.   Saunování předškolních dětí
           a následujícíc středy 19.1. a 26.1. 
21.1.  Divadelní představení DVANÁCT MĚSÍČKŮ                            /Ivana Bílková/

 

ÚNOR 2022

  1.2.   Plavání  + 15.2 a 22.2.                                                          /lekce Plavecký bazén Neratovice/
18.2.   Divadelní představení O HONZOVI A JASNĚNCE                   /Divadlo Jany Klatovské/
25.2.   MASOPUSTNÍ VESELÍ                                                             /v karnevalových kostýmech /

 

BŘEZEN 2022

1.3.    PLAVÁNÍ  + 8.3.; 15.3.; 22.3. a 29.3.
18.3.  Divadelní představení POHÁDKY NAŠÍ VESNICE                  /Agentura Chrastinové/
21.3.   VYNÁŠENÍ MORANY

 

DUBEN 2022

5.4.    PLAVÁNÍ + 12.4.
22.4.  Divadelní představení ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI                      /Agentura Ulbertová/
25.4.    Návštěva Knihovny Svatopluka Čecha v Obříství
28.5.   REJ ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC

 

KVĚTEN 2022

20.5.  Divadelní představení FERDA MRAVENEC                             /Agentura Ulbertová/
26.5.    VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  /třída Koťátka/
28.5.     STAROČESKÉ MÁJE V OBŘÍSTVÍ                                                                 Taneční vystoupení dětí

 

ČERVEN 2022

 30.5.- 3.6. BAREVNÝ TÝDEN v MŠ
 1.6.  Oslava DNE DĚTÍ - Překvapení č.1
 3.6.  OSLAVA DNE DĚTÍ - Překvapení č.2
 9.6.    ŠKOLNÍ BESÍDKA od 15,30 hodin
10.6.   CESTA ZA POKLADEM
          SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA v MŠ- Zakončení projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
20.6.   Divadelní představení RYTÍŘSKÁ POHÁDKA                       / Divadlo Jany Koutové/
21.6. Rozloučení s předškoláky HULAHOU SHOW                                  s Gábinou a Katkou na školní zahradě
23.6.  ŠKOLNÍ VÝLET

        

  

 

 

                  

 

 

 

 

Duhová školka > Připravujeme