Připravujeme

                PŘEHLED

PLÁNOVANÝCH AKCÍ 2017-2018

 

    ZÁŘÍ 2017

    11. 9.   Divadelní představení v MŠ

           „ČERVENÁ KARKULKA“ v 10,00 hod

         Třídní schůzky od 16,00 hodin v budově MŠ

    19. 9.   Výchovně vzdělávací pořad

           „SLŮNĚ BABU A SPRAVEDLIVÉ DĚLENÍ

                v 9,30 hodin v MŠ – 50,-Kč /nad 50 dětí/

 

 

    ŘÍJEN 2017

      2.10.  Den s mojí knížkou

      7.10.  Vystoupení dětí na POSVÍCENÍ V OBŘÍSTVÍ v 10,00 hodin

    10.10.  Divadelní představení

          „PRINCEZNA NA HRÁŠKU v 10,15 hodin v MŠ     

      5.10.  Lekce bruslení

          na Zimním stadionu v Neratovicích od 10,00 hodin

               /odjezd v 9,15 od MŠ/

 

 

    LISTOPAD 2017

       2.11.  Lekce bruslení /9.11.; 16.11.; 23.11.;30.11./

       Dílny s rodiči – Dýňová strašidýlka – dlabání dýní v MŠ :

       1.11. –    I.třída průběžně od 14,30 hodin

       2.11. –   II.třída průběžně od 14,30 hodin

       1.11. – III.třída  průběžně od 14,30hodin

      4.11.  LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

             neboli POHÁDKOVÝ LES od 16,30hodin

                 /informace viz. plakát v MŠ/

      6.11.  Den s mojí knížkou

    21.11.  Divadelní představení

            „CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ

                v 9,30 hodin v MŠ

    25.11.  Rozsvěcení vánočního stromku

            + vystoupení dětí z MŠ v 16,00 hod

 

 

     PROSINEC 2017

        1.12.  Divadelní představení

            „VÁNOCE aneb CESTA DO BETLÉMA v 10,15hod v MŠ

        4.12.  Den s mojí knížkou

        5.12. Prima Vizus – vyšetření očí přihlášených dětí v 8.30 hod v MŠ

        6.12.  Mikulášská nadílka v MŠ

        7.12.  Lekce bruslení / 14.12./ 

       12.12.  Vystoupení dětí z MŠ u seniorů v Pečovatelském domě v 15,00hod

       12.12.  Čertovská školka /Spaní dětí v MŠ od 18,00hod /- Medvídci

       11.12.  Čertovská školka /Spaní dětí v MŠ od 18,00hod /- Koťátka

       19.12.  Čertovská školka /Spaní dětí v MŠ od 18,00hod /-  Zajíčci

       14.12. Vánoční besídka v 16.00hodin v aule ZŠ

       18.12. Vánoční nadílka v MŠ

 

 

      LEDEN 2018

        5.1. Den s mojí hračkou

        8.1. Den s mojí knížkou

       19.1. Divadelní představení

           „RODINA PALEČKOVIC aneb JAK VYZRÁT NA BACILY

               v 9,30hodin v MŠ – 40,-Kč      

              

 

       ÚNOR 2018

         5.2. Den s mojí knížkou

         27.2. Masopustní rej a průvod obcí v maskách

         13. 2. Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ              

         14.2. Bílý den

 

 

       BŘEZEN 2018

          5.3.  Den s mojí knížkou

          2.3. Den s mojí hračkou ve třídě Zajíčků

          9.3. Masopustní průvod

        14.3. Zelený den

        19.3.  Hudební představení v MŠ v 9.00 hod.

            „ZPÍVÁNKY SE SKŘIVÁNKEM OSKÁRKEM“       

        Návštěva Základní školy před zápisem do 1.třídy

        23.3. Návštěva knihovny

        26.3. Vynášení Morany 

        26.3. Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků v 16.00 hod.

         

 

       DUBEN 2018

              Oslava svátků jara – Velikonoc

           /malování kraslic, výroba dekorací/

          6.4. Den s mojí hračkou ve třídě Zajíčků

          9.4. Den s mojí knížkou

        10.4. Hudební pořad

            „NA FARMĚ v 10,30hodin v MŠ KVĚTEN 2018


      

      KVĚTEN 2018

        4.5.  Den s mojí hračkou ve třídě Zajíčků

        2.,10.,16.,23.,30.5.   

             Předplavecký výcvik /Plavecký bazén Neratovice/

        11.5. Fotografování dětí-Medvídci,Koťátka

        14.5.  Den s mojí knížkou

        18.5. PLANETÁRIUM v MŠ – I.skup.v 9,00 hod

                                                    II.skup.v 10,00 hod

        18.5. Vítání občánků v 15.00hod.-Medvídci

        22.5. Modrý den

        26.5. Staročeské  Máje-

             vystoupení dětí ze třídy Medvídků ve 12.30hod

        28.-30.5. Sběr papíru

 

 

         ČERVEN 2018

             Projekt „Ať žijí rytíři“ – 1.týden v červnu

         1.6. Rytířský den

         4.6. Den s mojí knížkou

         5.6. Rozloučení s předškoláky

               – šerpování dětí, které odcházejí do 1.třídy ZŠ v 16,00 hod

         8.6. Den s mojí hračkou - Zajíčci

        11.6. Divadelní představení

              „RODINKA PALEČKOVIC aneb HURÁ PRÁZDNINY

                      v 9,30hodin v MŠ - 40,-Kč

        14.6. Vystoupení dětí ze všech tříd v aule ZŠ v 16.00 hod.

        19.6. Školní výlet -zámek Veltrusy

        20.6. Schůzka pro rodiče nově nastupujících dětí 

        21.6 -22.6. Svatojánská noc ve třídě Medvídků a Zajíčků

        26.6.-27.6. Svatojánská noc ve třídě Koťátek 

        27.6. Červený den

             Plavecký výcvik /Plavecký bazén Neratovice/

 

 

 

Duhová školka > Připravujeme