Aktuality

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE:

Z důvodu závady na průlezce a houpadlech
                v MŠ Školní 259

              JE ZAKÁZÁNO

tyto herní prvky v současné době používat.

 

Od 18.5.2021

je opět možné vstupovat s dětmi do MŠ   

Soubor:informace_18.5.2021.pdfPopis:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ:

Soubor:cestné_prohlášení.pdfPopis:  

OŠETŘOVNÉ:

Informace o ošetřovném naleznate zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu