Aktuality

Poděkování

Děkujeme panu Janu Zelenkovi z Obříství za darování ochranných štítů pro personál mateřské školy.

 

Seznam přijatých dětí k 1. 9. 2020

  Soubor:20_21_seznam_přijatých_dětí.pdfPopis:

 

Věnujte prosím náležitou pozornost tomuto sdělení   

Vážení rodiče,

vzhledem k postupnému rozvolňování opatření přijatých v souvislosti s COVID-19, vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s MŠMT soubor opatření a podmínek, které bude třeba nastavit při znovuotevření mateřských škol. V souvislosti s tím, bychom Vás chtěli požádat o sdělení, zda máte zájem o umístění Vašeho dítěte do mateřské školy za předpokladu dodržení stanovených podmínek a částečného omezení provozu, a to formou vyplnění dotazníku a čestného prohlášení.

Veškeré další informace  jsou uvedeny níže:

 

Podmínky provozu mateřské školy

  Soubor:mŠ_obříství_podmínky_provozu.pdfPopis:

 

Dotazník pro otevření mateřské školy a Čestné prohlášení

  Soubor:dotazník_+_Čestné_prohlášení.pdfPopis: